Sunday, June 6, 2010

Mga Pang-uri

Kayarian ng Pang-uri

Pang-uri – ay ang mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangngalan o
                 panghalip.

¨ Pang-uring palarawan

Kayarian ng pang-uri

1.       Payak – binubuo ng salitang ugat lamang.
Ha. Bilog, Pula

2.       Maylapi – binubuo ng salitang-ugat na may panlapi.
§         Mga panlaping mapanuring na madalas na ginagamit:
/Ka-/ ay nagpapahiwatig ng katangian ng relasyon o pag-uugnayan ng higit sa isang taong binabanggit sa pangungusap.
            Hal. Kalahi, kasundo
            /kay-/ ay nagpapakita ng katangian ng isang bagay na inilalarawan.
                        Hal. Kayganda, Kaysaya
            /ma-/ nagpapakita ng katangian ng pangngalan o panghalip
                        Hal. Matalino, Mahusay
            /maka-/ nagpapakilala ng pagkikiayon o pakikisama. Gumagamit ng gitling
                           kapag,  Ito ay ikinakabit sa pangngalang pantangi.

Hal. Makabayan, maka-Diyos

/Mala-/ nagbibigay ito ng kahulugang kaanyo o kahawig ng anumang katangiang isinasaad ng salitang-ugat.
Hal. Malarosas, malaprinsesa

3.       Inuulit – binubuo ng salitang inuulit.
  1. Ganap – buong salita ang inuulit       Hal. Sira-sira
  2. Di-ganap – bahagi lamang ng salita ang inuuli         Hal. Matatamis
4. Tambalan – binubuo ng dalawang salitang-ugat na inuulit
  - Karaniwang kahulugan
                        Hal. Balikbayan

- Matalinhagang kahulugan
                        Hal. Bukas-palad

2 comments: